KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 24-03-2023 18:01

RİZELİ YAZAR BURHAN OKUTAN ÖNEMLİ BİR ESERE DAHA İMZA ATTI

Rize’de Kent Yönetimi, Kent Tarihi ve Kent Kültürü alanında birçok esere imza atan araştırmacı yazar Burhan Okutan, yeni bir esere daha imza attı. Yazar Burhan Outan’ın Seçim Kılavuzu kitabı; siyasete ilgi duyan veya siyasete atılmak isteyen adayların stratejik hedeflerine ulaşmada yol gösterici bir niteliktedir.

RİZELİ YAZAR BURHAN OKUTAN ÖNEMLİ BİR ESERE DAHA İMZA ATTI

HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI

Seçim Kılavuzu kitabı, belediyecilik alanında emsallerinde olmayan örnek projelerle desteklenmektedir. Eser, her ne kadar belediyecilik özelinde çalışılsa da, milletvekili adaylarının da azami derecede istifade edebileceği bir kıvamda hazırlanmıştır.

Okutan, Seçim Kılavuzu kitabının sunum yazısında şu açıklamalara yer verdi:

O’nun adıyla…

Kıymetli Okuyucu; Seçim Kılavuzu kitabı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun tanıdığı yetki ve vazife çerçevesinde belediyelerin kültür ve tanıtım yayınları kapsamında değerlendirilebilecek önemli bir çalışmadır.

Seçim Kılavuzu kitabında “Seçim Kılavuzu Hakkında” konu başlığıyla ayrıca genel bir sunumu yapmamız, kitabın içeriğine atfettiğimiz değere binaendir.

Zira benzerleriyle kıyasladığımızda bu eserin çok kapsamlı ve özlü olduğu görülecektir.

Bu çalışmada siyaset dilini kurgularken, kavramları öne çıkarıp açıklayıcı bir dil kullandık. Şüphesiz kitaptaki bu anlaşılabilir metodolojik yaklaşım sayesinde siyasete ve hizmete gönül vermiş her aday ve aday adayı için siyaset dilini kendine has bir üslupla uyarlayabilecek faydalı deneyimler ve örneklemeler var!

Eser, siyaset akademilerinde ders notları şeklinde sunumu yapılabilecek niteliktedir.

Alıcıların kolayca kavrayabileceği kıvamda akıcı bir dil kullanılmıştır.

Türkiye belediyeciliği noktasında seçen ve seçilen kişilerin siyaset mecrasındaki stratejik yaklaşımlarını yer yer akademik bir disiplin hâlinde ele alarak sunduk. Ayrıca belediyeciliğin hizmet sunumu ile alakalı birçok örneğe de yer verdik. Bu vesileyle eser, belediyeciliği kendi öngörüleriyle buluşturmak isteyen siyasetçilere de çok faydalı bir kaynak teşkil edecektir. Çalışmanın siyasete ilgi duyan tüm okuyuculara kendi öngörüleri ışığında bir kılavuz olmasını temenni eder, selamlarımı sunarım. Kitap Siparişi için: http://www.aktifyayinevi.com / https://www.idealkitap.com

AdminAdmin