GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-03-2023 18:36

Öz Gıda İş, ÇAYKUR işçileri için meydandaydı

Rize’de Öz Gıda İş Sendikası Çaykur’daki mevsimlik işçilerle beraber meydanlara çıktı. Geçici işçi sorununa yarım yamalak değil, tam çözüm sağlanması gerektiğini belirten Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir “ÇAYKUR’daki tüm işçilerimize “ama”sız, “fakat”sız ve ayrımsız kadro hakları ve özlük hakları verilmelidir” dedi.

Öz Gıda İş, ÇAYKUR işçileri için meydandaydı

HABER:ARZU ERBAŞ

Öz Gıda İş Sendikası geçici ve mevsimlik işçiler ile ilgili yapılan çalışmaların meclise sevk edilen halinin, ÇAYKUR’da çalışan üyelerin beklentilerini hiçbir suretle karşılamadığını belirterek ÇAYKUR’daki işçilerle beraber Rize’de meydanlara çıktı. SAAT: 14’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yoğun yağmur altında bir araya gelen sendika üyeleri geçici işçi sorununa tam çözüm istedi.

BAŞKAN FATİH KANDEMİR SÜRECİ ANLATTI

Geçici ve mevsimlik işçi sorunu ile ilgili 1 yıldır büyük çaba verdiklerini söyleyen Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir “Öz Gıda İş Sendikası olarak, Çaykur mevsimlik işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kadroya geçirilmesine yönelik yıllardır yoğun bir mücadele vermekteyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu ile diğer bazı iş kollarında da bulunan geçici ve mevsimlik işçi sorununun çözümü ile ilgili Çalışma Bakanlığı nezdinde özellikle son 1 yıldan bu tarafa büyük bir emek ve çaba harcıyoruz. Çaykur’da ilk yetkiyi aldığımız günden itibaren bu meseleyi çözüme kavuşturmak için ortaya koyduğumuz farklı çözüm önerilerimizi, başta Çaykur Genel Müdürlüğü olmak üzere, bölgenin önemli aktörleri, iktidar ve muhalefet milletvekilleri, başta çalışma bakanımız Vedat Bilgin olmak üzere en üst düzeyde yaptığımız görüşmelerde yüksek sesle dile getirdik” dedi.

‘ÇAYKUR İŞÇİLERİNİN SORUNLARINI GÜNDEMDE TUTTUK’

Bakan Vedat Bilgin’in açıklamaları zaman zaman umutlandıklarını belirten Başkan Kandemir “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’in bakanlığa gelir gelmez kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada “yıllardır kangren haline gelmiş olan geçici mevsimlik işçi sorununu kökünden çözüleceği ve bu meselenin tarihe karışacağı” vaadinde bulunmuştu. Sayın Bakanın bu açıklaması Çaykur işçileri olarak bizleri son derece umutlandırdı. Devletimizin bakanının açıklamasına inanmayıp da ne yapacağız. Sayın Bakanın bizi umutlandıran bu açıklamasına karşı yine de rehavete kapılmadık. Bakanımızın elini de güçlendirmek amacıyla hem milletvekilleri hem de diğer bütün ilgililer nezdinde Çaykur işçilerinin sorunlarını dile getirmeye ve gündemde tutmaya devam ettik. Çabalarımızın sonucunda geçici ve mevsimlik işçi sorunun çözümüne ilişkin kanun teklifi Meclis’e gönderildi. Ancak, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifinde, kamuda çalıştırılan geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin 11 ay 29 güne çıkartılmış olması, Çaykur işçilerinin nihai taleplerini hiçbir şekilde karşılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ İŞVERENİN İKİ DUDAĞI ARASINA MAHKÛM EDİLMİŞ’

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir”Buna rağmen, Hak-İş Konfederasyonumuz ile birlikte Bakanlık ve Meclis Komisyonu nezdinde yoğun müzakereler yürüttük. Bunun neticesinde, 27 Mart 2023’te toplanan komisyonda, kanun teklifinde belirtilen, “işçilerin deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdam edilebilmeleri” şeklindeki ibare; kadro sayısı 800’e kadar düşen Çaykur’un mevcut kadro sayısının yönetimin talebi halinde büyük oranda artırabilmesinin önünü açmıştır. Bu karar mevsimlik işçilerin önemli bir kısmının kadroya alınmasını sağlayacak olması yönüyle hepimiz için sevindirici olmuştur. 5620 sayılı yasanın “Geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması” maddesine göre çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne uzatılması Maliye Bakanlığının uhdesindeydi. Yeni kanun teklifinde ise çalışma süresi 11 ay 29 güne uzatılırken, bu sürenin belirlenmesindeki yetki Maliye Bakanlığından alınarak idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa verilecektir. Bu değişikle, geçici işçilerin 11 Ay 29 güne kadar çalıştırılabilecek olmaları, bunun da işverenin inisiyatifine bırakılacak olması, hem kurumlar arasında farklı uygulamalara neden olacak hem de işçilerin çalışma süreleri işverenin iki dudağı arasına mahkûm edilmiş olacaktır. Bu uygulama, çalışma barışını ve huzurunu bozan, iş verimliliğini düşüren sonuçlara yol açacaktır” dedi.

‘GEÇİCİ İŞÇİLERİN KADRO TALEBİNİ KAYITSIZ VE ŞARTSIZ YERİNE GETİRİLMELİ’

Geçici işçilik hakkaniyetle, adaletle ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor diyen Kandemir “Çalışma hayatı huzurlu olursa, çalışma hayatında işçi, işveren, devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım hâkim olursa mevcut sorunlar ancak çözülebilir. Kanun teklifi bu şekilde yasalaşırsa, bugüne kadar verilmiş olan sözler yine havada kalacak, devletin ciddiyetine, kurumların güvenilirliğine halel getirecek, bakanımızın vaat ettiği gibi sorunlar kökünden çözülmeyecektir. Geçici işçilik hakkaniyetle, adaletle ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Geçici işçiler, yaşamlarını çalıştıkları işten elde ettikleri gelirle idame ettirmeye çalışıyor. Geçici işçiler hayatı yarım yamalak yaşıyor, en temel insani ihtiyaçlarını geçiştirmek zorunda kalıyor. Elinizi vicdanınıza koyun; bu insanlar, yaşadığımız hayat pahalılığı ve bu ekonomik koşullarda çalışmadıkları 6 ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Yarım çalışma ile emeklilik haklarını nasıl elde edecek? Hükümetin yapması gereken tek şey; geçici işçilerin kadro talebini kayıtsız ve şartsız yerine getirmesidir. ÇAYKUR işçileri olarak bir kez daha haykırıyoruz. Türkiye sosyal bir devlettir. Devletin emekçilerini ve emeklilerini koruması anayasal görevidir. Bu adil olmayan uygulama, Anayasamızın 49. maddesinin “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” ve “Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gereken tedbirleri alır” hükümlerine de aykırıdır. Öz Gıda İş olarak, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, tüm geçici işçilerin beklentilerinin tümüyle karşılanmasını bir kez daha yineliyoruz. Geçici işçi statüsünde çalışanların yaşadığı sıkıntıları anlatmaktan, bu sistemin ortadan kaldırılması için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! Geçici işçi sorununa yarım yamalak değil, tam çözüm sağlanmalıdır. ÇAYKUR’daki tüm işçilerimize “ama”sız, “fakat”sız ve ayrımsız kadro hakları ve özlük hakları verilmelidir! İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz; kadro istiyoruz” dedi.

AdminAdmin