YEREL
Giriş Tarihi : 17-10-2023 11:03

Mehmet Hüsrev: Sivil Toplumun Gücü Ve Geleceği Üzerine Açıklamalarda Bulundu"

Sivil toplumun gücünü ve etkisini yansıtan bu görüşme, TÜMBİFED'in misyonu, hedefleri ve toplumsal dönüşümdeki rolü hakkında aydınlatıcı bir perspektif sunuyor. Hüsrev'in açıklamaları hem ulusal hem de küresel düzeydeki zorluklara nasıl yaklaşıldığını ve TÜMBİFED'in bu bağlamdaki çabalarını içeriyor.

Mehmet Hüsrev: Sivil Toplumun Gücü Ve Geleceği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

TÜMBİFED olarak, milli değerlerimize olan derin saygı, vatan-millet sevgisi ve bilimsel bilgiye verdiğimiz değerle birleşen bir anlayışla önemli işlere imza atıyoruz. Bu başarı hikâyesinde, bilim insanlarının katılımı da hayati bir rol oynamaktadır. Biz, proaktif yaklaşımlarla hareket eden, hayatı kolaylaştıran ve daha düşük maliyetli çözümleri tercih eden bir federasyonuz. Amacımız, bu yaklaşımlarla hedeflerimize adım adım ilerlemek ve ülkemize değer katmak.

Akademi Kültür ve Bilim ödüllerini nasıl değerlendiriyorsunuz?


Akademi Kültür ve Bilim ödülleri özel jürisi, seçim süreçlerini tarafsız ve objektif kurallara dayandırarak, üstün başarıları ve katkıları olan bilim insanlarını belirlemeye çalışırlar. Bu süreçler, genellikle saygın bir uzmanlar kurulu veya değerli jüri üyeleri tarafından yönetilir. Ödüllerin ulusal ve küresel düzeyde tanınması, bu seçim süreçlerinin güvenilirliği ve ödüllerin kalitesi ile yakından ilgilidir. Bilim dünyasının saygınlığını korumak ve en iyileri ödüllendirmek amacıyla bu tarafsız ve objektif yaklaşım benimsenir. Bu ödüller, bilim insanlarının çabalarını teşvik ederken aynı zamanda akademik başarılarına ve topluma katkılarına verdikleri değeri vurgular


Doğu Karadeniz bölgesindeki doğal afetler koşundaki çalışmalarınız nelerdir?


Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan heyelan, sel ve benzeri afetler gerçekten büyük zararlar veriyor. Bu tür doğal afetler, deprem gibi büyük çaplı felaketlerle eşdeğer etkilere sahip olabilir. Artık ülkemiz kalkınmış bir konumda ve bu afetlerin tabiat olaylarından ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum. Afetlerle mücadelede daha etkili önlemler alabilmek için çaba sarf etmeliyiz. Afet yönetimi konusunda, önceden yapılan hazırlıkların ve planlamaların ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktayız. Bu anlamda, yönetimimizle istişarelerde bulunarak afet öncesi hazırlıkları hedef olarak seçiyoruz. TÜMBİFED ve RİBİAD olarak bir ekip kurduk ve 2023 yılı içerisinde Rize ilinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğiyle alanında uzman birçok akademisyenin sunumlarıyla gerçekleşen bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalışmamız geniş kesimler tarafından büyük bir ilgi gördü. Bu çalışmalar, ilgililere yol gösterici bir nitelik taşıyacak ve afet bilinci konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayacaktır. Afet yönetimi noktasında bilinçlendirme faaliyetleri de oldukça önemli. Amacımız, topluma bu konuda gereken bilgi ve farkındalığı kazandırmak. Böylece, afet durumlarında etkili ve koordineli bir şekilde hareket edebilme yeteneğini artırmayı hedefliyoruz.


21. yüzyılın küresel dinamikleri olan yeşil dönüşüm, bilgi çağı ve iklim değişikliği gibi faktörler, toplumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları ortaya koyuyor. Sizce, federasyonunuz olarak bu konuda nasıl bir tutum benimsemeli ve nasıl bir rol üstlenmelisiniz?

21. yüzyılın getirdiği argümanlar gerçekten önemli ve bizim için de bir çağrı niteliği taşıyor. Yeşil dönüşüm, bilgi çağı ve iklim değişikliği gibi konular, dünyanın ve geleceğimizin şekillendiği aşamalardır ve biz federasyon olarak bu konuda ilgili ve sorumlu bir yaklaşım benimsiyoruz. Günümüzde yaşanan iklim değişikliği gibi hayati meseleler ve bu değişikliklerin insan faaliyetleriyle ilişkisi, yaşamımızı etkileyen endişe verici bir durumdur. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu taşıma amacındayız. Hedefimiz, bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve toplumsal farkındalığı artırmaktır. Bu süreçte, işi bilen uzmanlar ve paydaşlarla birlikte çalışmak büyük bir önem taşıyor. İşbirliği içinde hareket ederek, iklim zirvesi gerçekleştirdik ve kitap haline getirdik ve bunun faydalı olduğuna inanıyoruz. Sorumluluklarımızı yük edinmek ve bu konuda duyarlılık göstermek, bizim temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Sonuç olarak, 21. yüzyılın getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek adına, yeşil dönüşüm, bilgi çağı ve iklim değişikliği gibi konularda aktif bir rol üstlenmeliyiz. Bu, hem kendi geleceğimiz hem de dünya için daha sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma amacımızı yansıtacaktır.


Günümüzde pandemi ve yenidünya düzeni gibi küresel olayların yoğunlaştığı bir dönemde, sizce nasıl bir yaklaşım benimsemeliyiz? Pandemi gibi olaylar, sadece belirli ülkeleri değil tüm dünyayı etkiliyor. Sizce bu tür önemli konularda nasıl bir tartışma ve çözüm yaklaşımı benimsemeliyiz?

Evet, son yıllarda dünya büyük çaplı olaylarla karşı karşıya kalıyor ve bu olayların etkisi küresel boyutta hissediliyor. Pandemi ve yenidünya düzeni gibi konular, tüm insanlığın geleceğini etkileyen temel meselelerdir. Bu tür olayları ele alırken, her birinin kendi içsel dinamikleri ve derinliği olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Pandemi gibi küresel sağlık sorunları, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir etki yaratmıştır. Bu olaylar, bize sağlık ve benzeri önemli konularda deneme-yanılma yöntemlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu tür olaylarla başa çıkarken bilimin ve uzmanların rehberliği çok önemlidir. Ancak sadece ulusal çerçevede değil, uluslararası iş birliği ve koordinasyonla çözüm yolları aramalıyız. Yeni dünya düzeni gibi kavramlar da toplumların ve ülkelerin geleceğini şekillendirebilecek önemli unsurlardır. Bu tür kavramları ele alırken, farklı perspektiflerden gelen görüşleri bir araya getirerek derinlemesine bir analiz yapmalıyız. Küresel iş birliği ve diyalog, bu tür karmaşık konuların daha iyi anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olabilir.


Spor hem bir endüstri hem de keyifli ve birleştirici bir yönü olan bir aktivite olarak değerlendiriliyor. Spor faaliyetlerinin birleştirici yönü hakkında neler söylemek istersiniz?

Spor sadece bir endüstri olmanın ötesinde, keyif veren ve insanları bir araya getiren bir etkinlik olarak görülmelidir. Spor Komisyon Başkanımız Güvenç Kurtar, mesleğinde hem bilge bir insan hem de alanında öncü bir isim olarak tanınmaktadır. Sporun birleştirici gücünü anlamak ve bunu yaşatmak adına bize önemli öğretiler sunmuştur. Hem sporun ruhuna uygun bir şekilde yüksek kalitede organizasyonlar düzenlemiş hem de sporun toplumsal etkisini artırmak adına örnek projelere öncülük etmiştir. Sporun birleştirici yönü, insanların ortak bir paydada buluşmasını sağlayarak toplumsal uyumu güçlendirir. Bu noktada, Güvenç Hoca gibi değerli insanların rolü büyük önem taşır. Federasyonumuz da bu felsefeyi benimsemiş ve sporun birleştirici gücünü daha da geniş kitlelere yayma amacıyla çaba sarf etmektedir. Sporun sadece endüstri değil aynı zamanda insanları bir araya getiren ve keyif veren bir aktivite olduğuna inanıyoruz. Güvenç Hoca'nın katkıları ve spor federasyonumuzun birleştirici misyonu, bu gücü daha da artırmamıza yardımcı olmaktadır.


KKTC ile yürüttüğünüz iş birliği çabalarını ve Kıbrıs'a yönelik gösterdiğiniz ilgiyi anlatır mısınız?

KKTC ile yürüttüğümüz iş birliği çabaları, istihdamı geliştirme amacıyla sorumluluk üstlendiğimiz ve Kıbrıs'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlama hedefimizi yansıtmaktadır. Kıbrıs'ın kalkınmasına ve yapılanmasına destek olma çabalarımız önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda yoğun çaba ve gayretler gösteriyoruz. Kıbrıs'ın sahip olduğu enerji kaynaklarını ve turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için iş birlikleri ve projeler geliştiriyoruz. Bürokratlarla kurduğumuz dostluklar, yatırım teşvikleri ve iş birlikleri için önemli bir temel oluşturuyor.
 

İlyas GÜRİlyas GÜR

İlyas GÜR