YEREL
Giriş Tarihi : 14-10-2023 09:52

Hukuksuzluğun Kitabını Yazan Trabzon Forum AVM için Yeni Karar Verildi!

İnşaat çalışmaları devam eden ek binasının bir bölümünü ruhsatsız şekilde kiraya veren Forum AVM ile ilgili verilen kararlar pes dedirtti.

Hukuksuzluğun Kitabını Yazan Trabzon Forum AVM için Yeni Karar Verildi!


İnşaat ruhsatı alınırken gösterilen otopark alanının tahsis edilememesi nedeniyle inşaatı devam eden ek binasına yapı kullanım ruhsatı alamaması gereken Forum AVM kanunları görmezden geldi.
Ek binanın bir bölümünü ruhsatsız şekilde Koçtaş mağazasına kiralanmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Forum AVM’ye giderek ruhsatsız hizmet veren mağaza hakkında 19 Eylül 2023 tarihinde tutanak tuttu.
Tutanakta 15 gün içerisinde belirlenen aykırılığın ortadan kaldırılması söylendi. 03 Ekim 2023 tarihinde yapılan tespitte ise aykırılığın kanuni süre içinde giderilmediği tespit edilerek dosya encümene gönderildi.
ENCÜMEN HUKUKA AYKIRI OLARAK 1 AY DAHA SÜRE VERDİ
Ceza belirlenmesi için encümene gönderilen Forum AVM’nin ruhsatsız işletmesi hakkında karar çıktı.
Encümen ruhsatsız hizmet vermeye devam eden işletmeye 1 ay süre ve para cezası kesti.
Öte yandan, işletmeye aykırılığı gidermesi için verilen 15 günlük sürede hiçbir aksiyon almaması ve aykırılığı gidermeden hizmet vermeye devam etmesi nedeniyle, encümenin 30 günlük süre verme yetkisinin de hukuka aykırı olduğu savunuldu.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açmave çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.
İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte ön görülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz.” ifadeleri yer alırken, yerel yönetimler ve Forum AVM yönetimi kanun hükümlerini ciddiye almadı.
BU AYRICALIK NEDEN?
Yönetmelikte yer alan hükümlerde, verilen sürede hukuksuzluğu gidermeyen ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyetlerine devam eden işletmenin kapatılması gerektiği açıkça belirtildi.
Kanun ve kuralları ciddiye almadan faaliyetlerini sürdüren Forum AVM’ye yerel yönetimlerin dur dememesi ise tepki çekti. Encümenin AVM’ye 1 ay daha ek süre vermesi ise dikkat çekti.
Forum AVM ve ruhsatsız mağaza için kanunların esnetilmekten öte yok sayılması akıllara,  “Neden bu kişilere bu kadar ayrıcalık yapılıyor?” sorusunu getirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin konuyu encümene havale etmesinin ardından gunebakis.com.tr haber sitesine özel açıklamada bulunarak konuyu değerlendiren Ortahisar Belediyesi Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, encümenin ek süre vererek Forum AVM yönetimine zaman kazandıracağını kaydetmişti.
Verilen sürede de hukuksuzluğun giderilmeyeceğini, kapatma kararı verilse bile hukuksuz işlem yapmaya alışan AVM yönetiminin bu kararı ciddiye almayacağını belirtmişti. 
CHP’Lİ CÜNEYT ZORLU DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Kentte yatırım yapılmasına karşı olmadığını söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, kanunları yok sayan yatırımlara karşı olduklarını vurgulayarak, dava açmaya hazırlandığını kaydetti.
Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, “Biz Trabzon’da yatırıma karşı değiliz. Yasa dışı yatırımlara karşıyız. Şu an Forum AVM’de açılan ruhsatsız işletme kanuna aykırı. Encümenin verdiği yeni süre hukuka uygun değil.
Artık bizi tüm ilgililer hakkında dava açmaya zorluyorlar. Böyle bir durumda olmak istemiyoruz ama güçlünün yanında olanlara son uyarıyı yapmak istiyorum.  Yetkinizi herkese eşit uygulayın.” ifadelerini kullandı.
KANUNU UYGULAMAMAK İÇİN DİRENİYORLAR
İnşaat ruhsatı şüpheli, yaptığı faaliyetler hukuka alenen aykırı olan Forum AVM yönetimine Trabzon’un yerel yöneticilerinin sunduğu ayrıcalık her geçen gün daha da artıyor.
Yöneticilerin sağladığı ayrıcalık arttıkça AVM yönetiminin hukuksuz faaliyetleri de artıyor. Birbirini besleyen kural tanımazlık ve ayrıcalık zincirinde ise yerel yönetimlere olan güven sarsılıyor.
Yöneticilerin açıkça ortada olan kanunsuzluğun üzerini kapatmak için harcadığı çabanın sebebi merak konusu olurken, encümen kararının da yok sayılması halinde Forum AVM ve ruhsatsız işyeri için ne adım atılacağı ise büyük bir soru işareti olarak bekliyor.

İlyas GÜRİlyas GÜR

İlyas GÜR