EĞİTİM
Giriş Tarihi : 11-08-2023 10:44

Çayın tematik lisesini Rize İlimizde İstiyoruz

Ülkemizde 16 tane olan tematik liselerin 17.sini Rize İlimizde açılmasını talep ediyoruz.

Çayın tematik lisesini Rize İlimizde İstiyoruz

Tematik lise nedir

Tematik liseler, ülkemizde belirli sektörlerin yoğunlaştığı yerlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere bir meslek alanında ve bu alana ait en fazla 3 dalda eğitim veren, ilgili alanda büyük ölçekli işletmeler ile en az 10 yıl süreli işbirliği protokolü çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullardır.

 

Tematik mesleki ve teknik anadolu liselerinin amaçları:

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet yürütmektedir.

•Mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalığın olumlu yönde değiştirilmesine katkı sağlamak,

•Eğitim verdiği alanda sektörün desteğiyle nitelikli, inovasyona açık, girişimci, üretken, rekabetçi iş gücü yetiştirmek,

•Mesleki ve teknik eğitimde sektörün karar alma süreçlerinde etkin katılımını sağlamak,

•Sektörle iş birliği içinde eğitim ortamlarının iyileştirilmesini, öğrencilerin staj ve beceri eğitimi imkânlarının artırılmasını sağlamak,

•Mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak,

•Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin en son teknoloji ile buluşmalarını sağlayacak şekilde sektörde işbaşı eğitim yapmalarını sağlamak,

•Sektörde meydana gelen en son teknolojik gelişmeleri, bilgi ve becerileri aktarmak üzere sektör içinden uzmanların öğrencilere eğitim vermesini sağlamak,

•İş birliği yapılan sektörle birlikte ilgili öğretim programı ve materyallerinin geliştirilmesini sağlamak,

•Eğitim verdiği alanda AR-GE çalışmaları yapmak,

•Mesleki ve teknik eğitim ile sektör iş birliği konusunda model okullar oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

 

       TÜRKİYEDEKİ TEMATİK LİSELER

Antalya, Adana ve Ankara'da birer olmak üzere Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu kapsamında faaliyet gösterecek. Bu okullar, bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde, alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl boyunca işbirliğinde bulunacak. 16 tematik lisenin uzmanlık alanları ve bulundukları iller şöyle;

– Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adana, Seyhan) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara, Yenimahalle) – Kimya teknolojisi

– Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antalya, Aksu) – Uçak bakımı

– Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa, İnegöl) – Mobilya ve iç mekân tasarımı

– Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Erzurum, Yakutiye) – Elektrik-elektronik teknolojisi

– Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir, Çeşme) – Denizcilik

Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konya, Beyşehir) – Makine teknolojisi n Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sakarya, Arifiye) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samsun, Tekkeköy) – Biyomedikal cihaz teknolojileri,– Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sivas, Merkez) – Bilişim teknolojileri n Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Plastik teknolojisi

– TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Ayakkabı ve saraciye teknolojisi n Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Kuyumculuk

– Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Metal teknolojisi

– Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Seramik ve cam

– Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Zeytinburnu)- Tekstil

 TEMATİK LİSE YÖNETİMİ

Tematik liselerin diğer okullarınkinden yönetimi oldukça farklı. Tematik liselerde, okul yönetim kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşacak. Sekretaryası okul müdürlüğünce yürütülecek. Bu kurullar, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Okul yönetim kurulu, okula atanacak öğretmenleri belirlemek üzere, okulun bulunduğu ilde görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler arasından, bunun mümkün olmaması halinde il dışından, okulun norm ihtiyacının üç katı kadar adayı belirleyerek MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne teklifte bulunacak.

 

              SONUÇLARI

Eğitim sistemi açısından oldukça heyecan verici bir uygulama olduğu açık. Öğrencileri dört duvarın içinde sıralara oturtarak yalıtılmış bir şekilde öğrenmelerini ve yeteneklerini gelişmelerini beklemek su katılmamış bir hayal. Tematik liselerle öğrencilerin endüstri ile üretim ile buluşturmak, kuru bilginin yeşermesini sağlamak gibi bir şey. Yaşayarak ve üreterek öğrenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak gerçekten denenmesi gereken proje olmaktan da öte yaygınlaştırılması yöntem olmalıdır. Bunun yanında Tematik Liselerin yönetiminin de gayet demokratik ve katılımcı olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sanki bana, bir zamanlar Müdürlüğünü yaptığım Bilim ve Sanat Merkezlerinin yönetim yapısını ve öğrenci seçim süreçlerini anımsattı. Oradaki “merkez yönetim kurulu” burada “okul yönetim kurulu” olarak, yeniden okul temasına uygun olarak şekillendirilmiş. Öğrenci seçiminde ise zeka ve yetenek testlerinin yerini ise özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası ve mesleki beceri performans testi gibi ölçme araçları almış. Sözü fazla uzatmadan ifade etmek gerekirse, ihtiyaçtan doğan ve hatta büyükçe bir boşluğu doldurmayı hedefleyen Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sadece proje aşamasında kalmaması geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi ve hatta diğer Mesleki Teknik Anadolu Liseleriyle entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin de en az Fen Liseleri kadar değerli ve önemli olduğu gerçeği toplumda ve öğrencilerin zihinlerinde yeşertilmelidir.

 

Ülkemizde 16 tane olan tematik liselerin 17.sini Rize İlimizde açılmasını talep ediyoruz. Çayın Tematik lisesini ilimize kazandırmak istiyoruz.

– Rize  Tevfik İleri Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi (Rize, Merkez) – Gıda Teknolojisi -Çay İşleme

Uluslararası mesleki niteliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak suretiyle meslekî ve teknik eğitim alanında lider kurum olmaktır.

 

Milli Eğitimin amaç ve ilkelerine uygun olarak; milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için öğrencilerimizi istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlamak, çağın teknolojik imkanları ile endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik (ara) eleman ihtiyacını karşılamak, yeni yaklaşımları araştıran, uluslararası mesleki niteliklere sahip bireyler yetiştirmektir

 

 

AdminAdmin