GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-01-2024 10:56

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİNDE ÖNCELİK İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Çayeli Bakır İşletmeleri, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 kilometre içerisinde, Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi sınırları içerisinde 30 yıldır Türk Ekonomisine ve Doğu Karadeniz gölgesinde maden üretimine başarılı bir şekilde devam ediyor.

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİNDE ÖNCELİK İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

HABER: BAYARAM ALİ KAVALCI

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’de en önemli öncelik İş Sağlığı ve Güvenliği.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve YK Üyesi Murat GÜREŞÇİ; “Öncelikli politikamız, yaşamı, sağlığı ve çevreyi korumak, etkili yönetim çalışmalarını faaliyet alanlarımızın tümünde uygulamaktır. Çayeli Bakır İşletmeleri’ndeki taahhütlerimiz şunlardan oluşur: En iyi madencilik uygulamaları doğrultusunda her çalışanımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, Tüm çalışanlarımıza ve müteahhitlerimize "tehlikeleri" fark edebilmeleri, raporlamaları ve çalışmalarındaki "riskleri" azaltabilmeleri için uygun eğitimler vermek, İlgili iş güvenliği, sağlık ve çevre mevzuatlarına uymak; mevzuat yokluğunda madencilik endüstrisinin sorumlu olduğu en yüksek çalışma standartlarına bağlı kalmak; söz konusu uygulamaları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, En iyi iş güvenliği, sağlık ve çevre yönetim sistemini uygulamak ve sürdürmek, Etkili bir "acil durum önleme, hazırlık ve müdahale planı" uygulamak ve sürdürmek, İş güvenliği, sağlık ve çevre politikaları ve mevzuatları oluşturulurken, resmi makamlarla ve ilgili diğer taraflarla ortaklaşa çalışmak, Geçerli tüm yönetmelik ve izinlere göre geliştirilen, riske dayalı maden kapanış planına uygun hareket etmek, Doğal kaynakların birim tüketimini azaltarak çevreye olan etkiyi en aza indirgemek, Bu politikamızı üretim yaptığımız Rize şehrimizin kıymetli yöneticileri, çalışanlar, müteahhitler, resmi kurumlar, tedarikçiler, müşterilerimiz ve içinde bulunduğumuz topluma duyurmak ve kamuoyunu bilgin dermek, senede bir kaç defa Rize’mizin kıymetli basınıyla bir araya gelerek paylaşmaktayız.” dedi.

AdminAdmin