GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-02-2021 22:44   Güncelleme : 24-02-2021 22:44

Bekaroğlu, Şentop’ u görevini yapmaya çağırdı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevap vermediği soru önergesini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderdi. Bekaroğlu, önergede sorduğu sorulara Fuat Oktay’ın cevap vermesi için TBMM Başkanı Şentop’u görevini yapmaya çağırdı.

Bekaroğlu, Şentop’ u görevini yapmaya çağırdı

Bekaroğlu, 5 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde; 

1.      Merkez Bankasındaki net döviz rezervlerinin (swap işlemleri hariç) 31.12.2020 itibarıyla durumu nedir?

2.      Merkez Bankasının geçen yıl içinde yaklaşık 128 Milyar dolarlık rezervinin satış yoluyla eritildiği iddiaları doğru mudur?

3.      Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan net döviz rezervlerinin “swap”ler hariç olmak üzere eksi 48 Milyar Dolara indiği yönündeki haberler doğru mudur? 

4.      Liberal bir kambiyo rejiminin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası döviz rezervlerini neden satmaya zorlanmıştır?

5.      Bu döviz satış işlemleri yasal mıdır? Döviz satış işlemi hangi gerekçe ile gerçekleştirilmiştir?

6.      Merkez Bankası söz konusu döviz satış işlemini hangi mekanizmaları kullanarak gerçekleştirmiştir?

7.      Söz konusu döviz satış işlemleri döviz satış ihaleleri yöntemiyle mi yapılmıştır? Böyle bir durumda söz konusu satış ihalelerinde satışı yapılan döviz miktarları nedir? Alıcılar kimlerdir?

8.      Merkez Bankasına söz konusu döviz satış işlemi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin herhangi bir üyesinin yazılı veya sözlü talimatı olmuş mudur?

9.      Söz konusu döviz satış işlemlerinin diğer kamu bankaları aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eski tarihli bir protokol kullanılarak gerçekleştirildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise ne tür mekanizmalar kullanılarak kamu bankaları  döviz satış işleminde kullanılmıştır? Kamu bankalarının bu işlemlerden dolayı herhangi bir zararı oluşmuş mudur? Bu zarar nasıl karşılanacaktır?

10.    Satışı yapılan döviz hangi fiyatla, hangi tarihlerde, kimlere, hangi yerli ve yabancı yatırımcılara satılmıştır? Bu satın alım işleminden mevcut kur düzeyine bakılırsa kazançlı çıkan yerli ve yabancı yatırımcılar kimlerdir?

11.    Medyada yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankasının net döviz rezervlerinin swap hariç eksiye indiği konusunda dönemin Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bilgilendirilmediği, konunun Sayın Cumhurbaşkanından gizlendiği, durumunun vahametine Sayın Cumhurbaşkanının bilahare vakıf olduğu iddiaları doğru mudur? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın bu nedenle görevden alındığı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanının bu nedenle görevden affını talep ettiği iddiası doğru mudur? 

12.    Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap” ler hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeği düşünmekte midir?

13.    Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankasının diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kuruluna herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir? Yukarıda adı geçen kamu görevlilerinin herhangi bir sorumluklarının tespiti halinde görevden uzaklaştırılmaları ve yargılanmaları sağlanacak mıdır?

14.    Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swap işlemleri hariç eksiye düşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi dönemin Hazine ve Maliye Bakanı hakkında da sorumluluğunun tespiti amacıyla Cumhurbaşkanlığı Makamınca herhangi bir mekanizma işletilecek midir?

sorularını sormuştu. Önergeye süresi geçtikten sonra cevap veren Oktay, kendi görev ve yetki alanına girmediği için soruları yanıtsız bırakmıştı.

Şentop Göreve

Soru önergesini yenileyerek sorularına cevap almak için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girmesini isteyen Bekaroğlu, Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 96-100. Maddelerinde yazılı soru önergelerinin ne şekilde verileceği ve nasıl cevaplanacağının düzenlendiğini belirterek, Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün amir hükümleri gereğince önergede sorduğu sorulara cevap arıyor.

Sorularının, doğrudan Merkez Bankası tarafından yapılan işlemler ve bunlarla ilgili olarak bizzat Cumhurbaşkanlığı Makamınca yapılabilen bazı görevden alma kararları ve Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulunun harekete geçirilmesi gibi tasarruflar ile ilgili olduğunu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat UYSAL’ın bizzat Cumhurbaşkanınca görevden alınması ile Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat ALBAYRAK’ın görevden af talebinin kabul edilmesi öncesi ve sonrası gerçekleşen olaylara ilişkin olarak kamuoyunca da cevapları merak edilen sorular olduğunu belirten Bekaroğlu, “Bu tür sorulara yanıt makamı olarak Merkez Bankasının kendisine bağlı kuruluşu olması hasebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının adres olarak gösterilmesi; yasama organının denetim işlevini yerine getirmesini engellemekte aynı zamanda demokratik teamüller açısından da uygun değildir.” dedi.

Bu yazılı soru önergesiyle amaçlanan birinci hususun; Merkez Bankasının net döviz rezervlerinin 31.12.2020 tarihi itibarıyla “swap”ler hariç olmak üzere eksi 48 Milyar Dolara inip inmediği hususunun doğru olup olmadığı ve bu durumu ortaya çıkaran gelişmelerin ve tasarrufların nelerden ibaret olduğunun açıklığa kavuşturulması olduğunu ifade eden Bekaroğlu, ikinci hususun; bu gelişmeler konusunda Cumhurbaşkanlığı makamının Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmediği, konunun Sayın Cumhurbaşkanından gizlenip gizlenmediği, durumun vahametine Sayın Cumhurbaşkanının bilahare vakıf olduğu iddialarının doğru olup olmadığının ayrıca Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın bu nedenle görevden alındığı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanının bu nedenle görevden affını talep ettiği iddiasının doğru olup olmadığı hususlarının açıklığa kavuşması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Denetlemeyi Engellemiştir

Ayrıca bu yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanlığı makamının bu gelişmelerle ilgili olarak tüm ilgililer hakkında olayın incelenmesi, araştırılması ve soruşturulması için kendisine bağlı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirmesinin istendiğini kaydeden Bekaroğlu, “Bu hususlara tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından cevap verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Demokrasinin temeli olan erkler ayrılığı ilkesi ile denge ve denetim mekanizmasının işleyişi bu şekilde gerçekleşemez. Çok açık ki Sn. Fuat Oktay bu davranışı ile yasama meclisi üyesinin halk adına yürütmeyi denetlemesi ödev ve hakkını engellemiştir. Oysa bu sorular, önergenin verildiği günlerde ve bugün halkın en çok merak ettiği konularla ilgilidir.” dedi.

Anayasanın 98 ve Meclis İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak hazırlanan, TBMM başkanlığınca da işleme konulan 05.01.2021 tarih ve 7/39564 sayılı yazılı soru önergesini, 23.02.2021 tarihi itibarıyla yenileyerek TBMM Başkanlığına gönderen Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sorulara cevap vermesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u görevini yapmaya çağırdı.