GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-12-2020 15:01   Güncelleme : 23-12-2020 15:01

Rize Belediyesinde İç Denetim Ve Liyakat Hak Getire

CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz, Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna göre Rize Belediyesi'nde şube müdürlüğü atamaları liyakata göre değil, istisnai olan bir durum suiistimal edilerek yapıldığını ifade etti

Rize Belediyesinde İç Denetim Ve Liyakat Hak Getire

CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay’ın aynı raporuna göre 6 kişi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve bu kişilerin 6 ay görev yapması sağlanarak ardından sınavsız şube müdürü olarak atanmaları gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Deniz, “ Kamu kuruluşlarında görevde yükselmeler sınava tabidir. İstisnai durumlarda ise bir üst kurumda görev yapmış kişilerin sınavsız ataması gerçekleştirilmektedir. AKP, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi;  liyakatla, kurum içinde çalışanlar arası barışı ve huzuru bozmayacak, kimsenin hakkı yenmeyecek, kanuna ve yönetmeliklere uygun atamalar yerine kendi kadrolaşmasına uygun ve her türlü kuralı bozarak ya da kuralları çarpıtarak atamalar gerçekleştirmektedir. Bu uygulamaların bir örneği Rize Belediyesinde yaşanmıştır. 6 Kişi belediye başkan yardımcılığına atanarak daha sonra da şube müdürlüklerine SINAVSIZ olarak atanmaları gerçekleştirilmiştir. Sadece şube müdür atamalarında değil birçok konuda da Sayıştay Rize Belediyesi'nde eksik uygulamalar saptamıştır” dedi

Başkan deniz, “ Rapor ‘da yer aldığı gibi bulgu listesi şu şekilde açıklanmaktadır

B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler

1. İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

2. Belediye Başkan Yardımcılığından Şube Müdürlüğüne Atanmanın Mutat Uygulama Haline Gelmesi.

3. Gecekondu Kanunu’nda Belirtilen Fon Hesabının Oluşturulmaması

4. Bazı Demirbaşların, Demirbaşlar Hesabı Yerine İlk Madde Malzeme Hesabına Kaydedilmesi

5. Belediye Tarafından Muafiyet Kapsamındaki Taşınmazları İçin Elektrik Tüketim Vergisi Ödenmesi

6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmaksızın Faaliyet Yürüten İşletmeler Bulunması

7. Toplu Taşıma Hizmetinin İhalesiz Gerçekleştirilmesi

8. Gelir Kalemlerinin Tahakkuk Tahsilat Oranlarının Düşük Kalması

9. Belediye Şirketleriyle İlgili Kurum Bünyesinde Yeterli Bilgi ve Belge Bulunmaması

10. Kurum Kadrolu İç Denetçisinin Şube Müdür Vekili Olarak Görevlendirilmesi ve İç Denetim Raporunun Düzenlenmemesi

11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesine Göre Yapılan Mal Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması

12. İlk Madde ve Malzeme Hesabına Kaydedilmesi Gereken Bazı Alımların Doğrudan Gider Yazılması” dedi

Başkan Deniz, Sayıştay 2019 yılında Rize Belediyesi'nde yapmış olduğu denetimlerde toplam 12 maddede eksiklileri içeren "Bulgu Listesi" ni yayınlamıştır. Bu maddelerin hepsi tek tek Sayıştay Raporunda açıklanmıştır. Raporun her maddesi çok önemlidir. Biz bu maddelerden bir kaçı ile ilgili bilgileri sunalım: "6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmaksızın Faaliyet Yürüten İşletmeler Bulunması" Sayıştay Raporunda, Zabıta Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Rize Belediyesi görev ve yetki sınırları içinde 2571 adet ruhsatlı 2429 adet Ruhsatsız iş yeri bulunmaktadır. Yani 2571 İş yerinden İş yeri açma ve Ruhsat harcı alınırken 2429 iş yerinden herhangi bir gelir elde edilmemektedir. "9. Belediye Şirketleriyle İlgili Kurum Bünyesinde Yeterli Bilgi ve Belge Bulunmaması"  Rize Belediyesine ait şirketlerle ilgili kayıtlar, bilgi ve belgeler yeterli değildir. Şirketlerde ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. "10. Kurumun Kadrolu İç Denetçisinin Şube Müdür Vekili Olarak Görevlendirilmesi ve İç Denetim Raporunun Düzenlenmemesi" Rize Belediyesi Kadrolu İç Denetçisini Şube Müdürü olarak görevlendirilmiş ve bu nedenle Belediyenin Kurumsal İç denetimi yapılamamıştır. Yani işler belirlenen programlara göre verimli ve zamanında yerine getirilmiş mi, getirilmemiş mi? Belediyenin kaynakları israf edilmiş mi, edilmemiş mi? Bu konularla ilgili bir İç Denetim Raporu düzenlenmemiş. Tek adam rejimi Rize Belediyesi'ne de sirayet etmiştir. Her Rizeli vatandaşımızın Sayıştay’ın düzenlemiş olduğu Rize Belediyesi'ne ait 2019 yılı Denetim Raporunu ve Rize Belediyesinin Faaliyet Raporlarını okuması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi raporu okumaya davet ediyorum. Sayıştay’ın Denetim Raporuyla ilgili linki paylaşıyorum. Bu link tıklanarak rapora ulaşabilirsiniz.

https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13007

Ayrıca Rize Belediyesi'nin web sitesinden belediyenin "Faaliyet Raporlarıyla ilgili ayrıntılı ve önemli bilgilere de ulaşabilirsiniz. 2020 yılı faaliyet raporu yayınlandıktan sonra 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarını içeren analiz raporumuzu da halkımızın bilgisine sunacağız.