GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-12-2020 19:10   Güncelleme : 11-12-2020 20:49

Yapılandırmadan yararlanmak için son gün 31 Aralık

Rize İl Özel İdaresi, vadesi 31.08.2020 tarihi ve öncesine denk gelen satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı (kayık çekek yeri ve kaynak suyu kiraları dahil) alacakları, maden payı alacakları ve idari para cezaları, vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar idaremize başvurmaları halinde yapılandırılacaktır.

Yapılandırmadan yararlanmak için son gün 31 Aralık

Rize İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamda ''Yapılandırmadan faydalanan vatandaşların ödemeleri, borcunun anaparası ile vade tarihinden kanunun yayım tarihine kadar hesaplanacak, Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde; alacakların tüm faizi, cezai faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Sözleşmeden kaynaklı alacakların ilk taksitinin ödeme tarihi 28.02.2021, diğer alacakların ilk taksitinin ödeme tarihi 31.01.2021 olacak şekilde; ücretler peşin ödenebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde altı, dokuz, on iki ve on sekiz taksitte de ödenebilecektir. Borcun tamamının ilk taksit süresinde ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ından, ilk iki taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Borcun taksitler halinde ödenmesi durumunda Kanunda belirtilen oranlarda katsayı uygulanacaktır.

İlgili kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İdaremize yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.''ifadelerine yer verdi