GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-06-2020 09:30   Güncelleme : 11-06-2020 09:30

TÜRKİYE’NİN İSTİHDAM ORANI 8 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Deva Partisi Mart 2020 dönemi işsizlik verilerine yönelik yazılı basın açıklaması yayınladı

TÜRKİYE’NİN İSTİHDAM ORANI 8 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün 2020 yılı Mart döneminde işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi, işsizlikoranını ise yüzde 13,2 olarak açıklamıştır.

DEVA Partisi olarak açıklanan verilere ilişkin aşağıda yer alan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmakistiyoruz:

• Yayımlanan işsizlik verileri Şubat-Mart-Nisan dönemini kapsamaktadır. Bu veriler, Mart ortasındanitibaren ağır şekilde hissedilen Covid-19’un etkilerini tam olarak yansıtmamaktadır.

• Açıklanan işsizlik verilerinin işgücü piyasasındaki sorunları gerçekçi bir biçimde yansıtmamasınınbir diğer nedeni, Koronavirüs salgını sonrasında uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı, kısmiçalışma ödemesi ve ücretsiz izin uygulamalarıdır.

• Mevcut konjonktürde işgücü piyasası ile ilgili daha gerçekçi ve sağlıklı bir değerlendirmeyapabilmek için, istihdam edilen kişi sayısı, istihdam oranı, zamana bağlı eksik istihdam oranı,istihdam edilenlerden işbaşında olmayanların oranı, çalışmaya hazır olan ancak iş aramayanlarınoranı gibi göstergelere bakmak gerekmektedir.

• Bu çerçevede bakıldığında aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler dikkat çekmektedir:

◦ Geçen seneden bu yana yaşanan istihdam kaybı 1 milyon 662 bin’dir. Ekonomik durgunluğunbaşladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 3 milyon 185 bin olarak gerçekleşmiştir.

◦ İstihdam oranı geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 45,4’ten yüzde 42,0’yedüşmüştür. Bu oran son 8 senenin en düşük rakamı olup, Hükümetin iş ve istihdamyaratmaktaki performansındaki kötüleşmenin en belirgin göstergesidir.

◦ Son bir yılda çalışabilecek yaştaki (15+ yaş) nüfusta 1 milyon 39 bin kişilik artış ve istihdamda1 milyon 662 bin kişilik azalışa rağmen işsizlik rakamının geçen yıla kıyasla düşmesinin nedeni,işgücüne dahil olmayan insanların sayısındaki dramatik artıştır. İşgücüne dahil olmayanlarınsayısı geçen yıldan bu yana 3 milyon 274 bin kişi artış göstermiştir. Buna bağlı olarak 2019yılında ortalama yüzde 53,0 olan işgücüne katılım oranı 2020 Mart döneminde yüzde 48,4’egerilemiştir. Bu rakam son 7 senenin en düşük rakamıdır.

◦ Çalışmaya hazır olan ancak iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle işaramayanların sayısı 3 milyon 728 bin kişiye çıkmıştır. TÜİK tarafındanyayımlanan dar tanımlıişsizlik göstergelerinde bu kişiler işsiz olarak sayılmamaktadır.

◦ Bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsizsayısı 7 milyon 383 bin kişi “Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı” ise yüzde 23,1’dir.

◦ Mart 2020 döneminde “zamana bağlı eksik istihdam” ve “istihdam edilenlerden işbaşındaolmayanların” sayısında geçen seneye göre ciddi artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmeler, istihdamınkalitesinde ciddi bir kötüleşme yaşandığını ortaya koymaktadır.

◦ Genç işsizlik oranı Mart 2020 döneminde yüzde 24,6 olarak gerçekleşmiş ve yüksek seviyesinikorumuştur.

◦ Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen seneye göre 4,2 puan artarak yüzde27,9 olmuştur.

◦ İstihdam, işsiz sayısı ve işgücüne katılma oranının aynı anda yüksek oranda düşmesi verilerintutarlılığı ile ilgili ciddi kuşkulara yol açmaktadır.

• Bu veriler ve değerlendirmeler, açıklanan istatistiklerin işgücü piyasasında yaşanan sorunları tamolarak yansıtmadığını ve yapısal sorunların derinleşerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.

• Parti programımızda da vurguladığımız gibi ekonomi politikalarının en temel hedefi, yaşanmaktaolan işsizlik, düşük istihdam ve yoksullaşma sorunu ile etkin bir biçimde mücadele etmekolmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.