GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2019 19:18   Güncelleme : 13-03-2019 19:18

ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNA VARLIK FONU BİLGİLENDİRMESİ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kamuoyunu doğru bilgilendirmek için, yazılı ve görsel basına gönderilen basın bülteninde, Türkiye Varlık Fonu ile bir kısım basında olumsuz ve çarpıtılan eksik ve ilave yanlış açıklamalara yönelik resmi gazetede yayımlanan tebliği değişikliği bilgisi kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere paylaşılmış oldu.

ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNA VARLIK FONU BİLGİLENDİRMESİ

Çaykur YK Başkanlığı, “09.07.2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin bazı maddelerinde 12.03.2019 tarih 3071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle değişiklik yapılmıştır.

Bu tebliğin 2. maddesiyle Türkiye Varlık Fonu hakkında bir düzenlemeye gidilmiştir. Söz konusu düzenleme yatırım fonlarının kuruluş ve işleyişini düzenleyen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğine tabi kuruluşlara Türkiye Varlık Fonu’nun da dahil edilmesi sonucunu doğurmuştur.

Bu değişiklik Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin işleyişine dair olup, Teşekkülümüzün (ÇAYKUR) işleyişine doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu düzenleme doğrudan Türkiye Varlık Fonu’nu ilgilendiren özel bir değişiklik değil, bütün Fon Kuruluşlarını ilgilendiren bir durumdur. Türkiye Varlık Fonu ülkemizin ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkların daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Haber: B. ALİ KAVALCI