İNSAN HAKLARI GÜNÜ VE BİRÇOK ÜLKEDE YOK OLAN İNSANLIK
B.Ali KAVALCI

İNSAN HAKLARI GÜNÜ VE BİRÇOK ÜLKEDE YOK OLAN İNSANLIK

Bugün dünyanın en etkisiz ve en zayıf teşkilatı olan BM teşkilatı tarafından, 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Milletlerarası ekonomik, kültürel ve sosyal meseleleri halletmek gayesiyle hazırladığı, 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanmıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak bu bildiriyi ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldı.

Bugün nedeniyle sizlere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bazı maddelerini bilgilerinize aktarmış olayım.

-Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.

-Herkes; ırk, renk, cins, dil, din ayrımı gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan, bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

-Kanun önünde herkes eşittir ve herkes, hür ve güven içinde yaşama, özgürce dolaşma ve oturma hakkına sâhiptir.

-Hiç kimse, keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, işkenceye, onur kırıcı cezaya uğratılamaz.

-Herkes, bağımsız ve tarafsız bir mahkemece, adil ve açık olarak yargılanma hakkına sâhiptir.

-Herkesin, zulüm karşısında, başka ülkeye sığınma hakkı vardır. Herkesin, mal ve mülk edinme hakkı vardır.

-Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Herkesin barışçı biçimde toplanma ve dernek kurma özgürlüğü vardır.

-Herkes, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sâhiptir.

-Herkesin çalışmaya, işini seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

-Herkesin gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyecek, konut, sağlığına ve esenliğine uygun bir hayat düzeyine; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılıkta yahut geçim imkânlarından kendi iradesi dışında fakir kaldığı başka durumlarda, güvenliğe hakkı vardır.

-Bütün çocuklar, eşit sosyal güvenlikten yararlanırlar. (Bu çocukların hakları yıllardı, Suriye ve birçok ülkede zülüm ve katliam derecesinde askıdadır.)

-Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa ilk ve temel eğitim evrelerinde parasız ve ilk eğitim ve öğretim zorunludur.

-Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türü için öncelikli seçme hakkına sâhiptir.

-Herkesin, bu bildiride yer alan hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

-Bu hak ve özgürlükler, hiçbir biçimde, BM'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vali Çeber, Kütüphanede öğrencilerle kitap okudu
Vali Çeber, Kütüphanede öğrencilerle kitap okudu
ORTA CAMİ MEVLİD VE CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI
ORTA CAMİ MEVLİD VE CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI